top of page
Methodes 

SMART- principe

Het kan soms moeilijk zijn om een doel te formuleren, wat vaak leidt tot zeer onduidelijke en vage actieplannen. Het SMART- principe helpt vooropgestelde doelen duidelijk te formulieren.  SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

RET methode

RET kan worden ingezet wanneer het ombuigen van irrationele gedachten en negatieve emoties en gedragingen gewenst is. 

Kernkwadrant model van Ofman

Een kernkwadrant kan je helpen meer inzicht te krijgen in je kwaliteiten, valkuilen allergieën en uitdagingen.

Roos van Leary

Het onder de loep nemen van je gedrag kan soms goed zijn. De Roos van Leary kan daarbij helpen. De Roos van Leary is een communicatiemodel dat er vanuit gaat dat elk gedrag wordt opgeroepen door ander gedrag en dat elk gedrag te beïnvloeden is. 

Kwaliteiten Spel

Een kleurrijk persoonlijkheidsspel dat helpt om meer zicht te krijgen op de vraag: Wie ben ik? Door het spelen van het Kwaliteitenspel kun je een antwoord vinden op vragen als:

  • Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?

  • Hoe zien anderen mij?

  • Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen?

Spel van Verlangens

Behoeften spelen een belangrijke rol in ons leven. Ze bepalen een groot deel van ons gedrag. We hebben daarbij niet alleen te maken met onze eigen behoeften, maar ook met die van de mensen om ons heen, en met de behoeften die ons vanuit de samenleving worden opgedrongen. Zo wordt ons leven een ‘Spel van Verlangens’, waarbij de centrale vraag is: Waar heb jij nu echt behoefte aan?

Image by Brooke Cagle
bottom of page